English

Tento imprint byl naposledy aktualizován 11. 6. 2024.

Vlastníkem tohoto webu je:

VH Pharma, a. s.
Jakubská 647/2
110 00 Praha 1
Česká republika
Email: hemagel@vhpharma.cz
Telefonní číslo: +420 737 216 164
VAT ID: CZ28089529

Právní zástupci VH Pharma, a. s. :

Bohumil Hána

1. Obecné

1.1 Jsme registrováni u Městský soudu v Praze pod licencí nebo registračním číslem:

B 17224

Nejsme ochotni ani povinni se účastnit postupů řešení sporů před spotřebitelským arbitrážním výborem.

2. Následující informace jsou povinné podle německého práva.